“МЛАДОСТ” АД започва дейността си през 1978г. като поделение на “Бончо Шанов”-Казанлък в системата на ДСО”Хидравлика”, като изработва детайли за хидравлични елементи в кооперирано производство.

Постепенно се обособява като основен производител в България на предпазни, обратни и дроселиращи клапани за тръбен монтаж за нуждите на мото и каростроенето, и за различните хидравлични системи в селскостопански транспортни и стационарни машини.

През 1993 г. получава юридическа самостоятелност и запазва предмета си на дейност, усвоява нови изделия и понастоящем основна част от продукцията е предназначена за износ в Германия, Франция, Русия, а друга за задоволяване потребностите на вътрешния пазар.

Фирмата разполага със свободни мощности, което й позволява да приема поръчки за кооперирано производство.
 

Google